Panasonic - Elhallen Ab

ELHALLEN AB levererar mer kraft på taket Vi kan som enda distributör i Sverige erbjuda Panasonic HIT solceller till våra svenska samarbetspartners. Panasonic började redan 1975 att utveckla solceller och gjorde den första kommersiella installationen 1993. Idag 2019 kan man konstatera att man har sammanlagt 20 år av erfarenhet från att producera och sälja solceller. Detta gör att vi på ELHALLEN AB kan erbjuda marknaden och våra samarbetspartners solceller med både hög verkningsgrad och 25 års garanti. Vi lagerför solceller, inverters, kablage och installationsmaterial för en komplett installation av solceller på din fastighet. Andra möjligheter som öppnas med solceller och värmepumpar är att du genom en kombination av dessa får en ännu bättre användning av din egenproducerade el.